Calorys s.r.o.
 

 Ostatné

  •  dodávka a montáž poruchovej signalizácie pre kotolne a OST s občasnou obsluhou  
  •  výroba elektrických rozvádzačov                                                                                                                                              
  •  návrhy technických riešení
  •  preplachovanie systémov podlahového vykurovania