Calorys s.r.o.
stoka

Odpadová voda

  • dodávka a montáž kalových čerpadiel a riadiacich automatík                                                                                             
  • bezkontaktné snímanie hladiny ultrazvukom v  jímkach odpadových vôd                                                          
  • ochrana kalových čerpadiel proti preťaženiu                                                                                                                     
  • výroba automatík pre spínanie,striedanie,ochranu a záskok kalových a iných čerpadieldo veľmi náročných podmienok