Calorys s.r.o.
H2O

Pitná voda

  • dodávka, montáž a servis  technológií pre  vrty a studne
  • vodárne, vodárničky, automatické  zvyšovacie stanice tlaku
  • snímanie hladiny vo vrtoch  a studniach, regulácia tlaku v rozvodoch pitnej vody
  • frekvenčné meniče pre ponorné črpadlá
  • ochrana čerpadiel proti chodu na sucho                                                                                                                             
  • elektrodynamické úpravne vody CASAPROTECT pracujúce na princípe elektroforézy                                                   
  • automatické zmäkčovacie filtre na báze iontomeničov pre priemysel aj domácnosti