Calorys s.r.o.
 

O nás                                                                                

Spoločnosť Calorys s.r.o. bola založená v roku 2012. K jej vzniku nás iniciovala požiadavka trhu po komplexných riešeniach v oblastiach - vykurovanie a čerpanie, pitnej, úžitkovej, či odpadových vôd, pre domácnosti a priemysel. Našim cieľom je zúročiť  viac ako dvadsaťročné skúsenosti pri budovaní plynových teplovodných, horúcovodných aj parných kotolní, montáže i servisu najrôznejších druhov čerpadiel a ponúknuť  tak zákazníkom služby a technológie, ktoré im prinesú komfort, spoľahlivosť, zníženie prevádzkových nákladov.